Birleşik Paleto Ordusu

Birleşik Paleto Ordusu personelleri tüm hayatlarını insanlığın son umudu ve kalesi olan Paleto Kasabasını korumaya ve yükseltmeye adamıştır.

( Logo Demografi )
“Ortada birliği sağlayan 4 adet işaretçi, ordu içerisindeki 4 lejyonu temsil etmektedir.”

Lejyonlar

Spectres

Paleto iç ve dış istihbarat birimidir, gruplaşmalar ve oluşumlaşmalar hakkında bilgi toplarlar, bilgileri diğer lejyonlar ile paylaşmakla görevlidir.

Vultures

Keşif birliği olan akbabalar paleto devletinin hayatta kalabilmesini sağlayan en önemli lejyondur, görevleri duvar dışı bölgedir, akbabalar malzeme bulmak ve önlerine çıkan tüm tehditleri yok etmekle yükümlülerdir, yiyecek, erzak ve benzeri eşyaları dışarıdan güvenli bir şekilde getiren lejyondur.

Protectors

Paleto iç güvenliğini ve asayişi sağlayan, halk ile ilişkiler konusunda uzman kişilerden oluşan lejyon, tüm paletonun iç güvenliğinden ve düzeninden koruyucu lejyonu sorumludur.

Judges

En fazla 4 kişinin olabildiği lejyonları yöneten kişilerdir, yargı mekanizması bu kişiler üzerinden işlemektedir, cezalı ve suçlu kişiler yargıçların önüne çıkarılır, hiç bir lejyon bir insanı yargıçlardan habersiz bir şekilde cezalandıramaz.
8 Beğeni