Community of Nefaria

Topluluğun Logosu:


En belirgin olan haç, topluluğun dine bağlılığını temsil etmektedir, kelebekler ise yeniden doğuşu ve barışı temsil etmektedir. Etrafındaki yuvarlak ise Nefaria topluluğunu temsil etmektedir.

Topluluğun Adı: Nefaria
Topluluğun Dini Görüşü: Hristiyanlık
Topluluğun Amacı: Nefaria topluluğu insanlara yardım etmek için bir araya gelmiş bir grup insanın ellerinden geldiği sürece zorluklar ile mücadele edip zor durumda kalan insanlara yardım etmek
Topluluğun Yapacağı Rol: Genel olarak insanlara yardım etmek, dinini olabildiğince yaymak, pazar günleri vaaz vermek, bunu yaparken de toplulukta yaşayan insanları kendilerini ön safa atarak dış etkenlere karşı korumak.
Topluluğun Barınmak istediği YMAP (Bölge Fotoğrafı) :

Topluluğun Detaylı Hikayesi:

Bölüm 1 - Kıyamet sonrası ;

Kıyamet sonrası dünya, bir zamanlar yaşanabilir ve canlılık dolu olan yerle bir olmuştu. Felaketin ardından hayatta kalan bir grup insan, umutsuzluğa kapılmadan bir araya gelmeye karar verdi. Ellerindeki son umut ışığıyla, hayatta kalan bu insanlar bir topluluk oluşturmak için bir araya geldiler.Nefaria Topluluğunu kurmaya karar verdiler. Kıyamet sonrası dünyada hayatta kalmak için birbirine sıkıca kenetlenmiş bir grup insan tarafından oluşturulmuştu. Enfekte olmuş insanlar ve doğa üstü varlıklarla mücadele ederek, onlarla uyumlu bir şekilde yaşamak zorundaydılar. Bu zorlu mücadelede, topluluktaki herkesin önemli bir rolü ve yeteneği vardı.

Bölüm 2 - Blue ve Dante ;

Dante ve Blue bundan yıllar önce, Dante ve kardeşi Harvey’in hayatta kalabilmek adına dışarıda erzak ararken bir evin içinde Blue’yu bulup ile yanına alması ile başladı. Yıllar geçtikçe, Dante ve Blue arasındaki arkadaşlık güçlenmiş, birbirlerine olan bağları sağlamlaşmıştı. İlk başta birbirlerine yabancı olan bu iki genç, zorlu hayatta kalma mücadelesini birlikte vererek birbirlerine güven ve destek bulmuşlardı. Dante, Blue’ya babacan bir tavırla rehberlik ederken, Blue da Dante’nin cesaret ve kararlılığından ilham alıyordu. Birlikte geçirdikleri zor zamanlar, onları bir aile gibi bağlamış, yalnız olmadıklarını ve birbirlerine sırtlarını dönmeyeceklerini anlamalarını sağlamıştı.

Bölüm 3 - Nefarian Topluluğun kuruluşu ;

Kıyamet sonrası Valentine City’de,Kıyamet sonrası kendilerine göre insanlığın son umudu Nefaria topluluğu olacaktı. Liderleri Blue Mansour, anlayışlı ve üstünlük kurmamak üzerine bir liderlik tarzına sahipti. Nefaria’nın cesur ve fedakar Nefarianları, Blue’nun önderliğinde, insanlığı kurtarmak ve enfekte istilasının gizemini çözmek için bir araya gelmişti. Kıyametin nasıl başladığını bilmedikleri ve neden enfektelerin ortaya çıktığına dair bir bilgiye sahip olmadıkları gerçeği, Nefaria’nın araştırma grubunun odak noktası haline gelmişti. Bu araştırma grubu, sürekli olarak geçmişin izlerini takip edecek, kayıtları ve hikayeleri inceleyeceklerdi. Onlar için, insanlığın kurtuluşu ve enfekte istilasının sebebi olan sırrı çözmek hayati bir öneme sahipti. Nefarianlar, inançlı bir topluluktu ve bu nedenle, enfekte istilasının dini ve metafiziksel boyutları hakkında derinlemesine düşünen ve tartışan din karşıtı gruplar ile karşı karşıya kalıyorlardı. Ancak Blue’nun anlayışlı liderliği sayesinde, Nefarianlar bu tür karşıtlıklara karşın birbirleriyle ve farklı düşüncelere sahip olanlarla bile barış içinde yaşamaya çalışacaklardı.
Nefer askeri birliği, enfekte istilasına karşı silahlar ve mühimmatlarla donatılmış bir mücadele güç olacaktı. Nefarianların yanı sıra, diğer hayatta kalan insanlara da yardım sağlıyacak, onlara barınma, yiyecek, içecek ve sağlık desteği sunacaklardı. Neferler, fedakarlık ve cesaretleriyle insanlığın son direnişi olacaklarına inanıyorlardı. Nefaria’nın olağanüstü güçleri olmasa da, araştırma grubu, enfekte istilalarına karşı kullanabilecekleri teknolojik çözümler üzerinde çalışıyordu. Gelişmiş taretler, uçaksavarlar ve diğer savunma mekanizmaları, Nefaria’nın enfekte tehditleriyle başa çıkmak için kritik öneme sahip olacaktı. Bu teknolojilerin geliştirilmesi, Nefaria’nın gelecekteki hayatta kalma şansını artırabilecekti. Nefarianlar, Blue Mansour’un liderliğinde, umut ve inancın kıyamet sonrası dünyasında parladığı bir topluluktu. Onlar, enfekte evrenindeki karanlıkla savaşırken, birbirlerine destek olmanın, dayanışmanın ve cesaretin gücünü keşfediyorlardı. Nefaria, gelecek için belirsizliklerle dolu olsa da, içlerinden gelen gücü ve inancıyla insanlığın kaderini değiştirebilecek potansiyele sahip olduklarını düşünmektedirler.

Topluluğun Liderinin Hikayesi:
@Niloya (Blue Mansour)

Yıllar önce, kıyametin kopması ve dünyanın enfekte istilasına uğramasıyla başlayan zorlu hayatta kalma mücadelesinde Dante ve Harvey, yolları küçük ve korkmuş bir kız çocuğu olan Blue ile kesişti. Dante, içindeki merhameti ve vicdanıyla kızın hayatına dokunmaya karar verdi. Ona bir aile olabilecekleri bir ortam sunmak istedi. Zira Dante, kendi ailesini kaybetmiş ve yıllardır kardeşi Harvey ile birlikte zorlu bir hayat mücadelesi veriyordu. Artık, bir çatı altında bir araya gelmişlerdi ve birbirlerine destek olacaklardı. Başlangıçta, Blue çekingen ve güvensizdi. Ancak Dante’nin sabrı ve anlayışı, onun kalbini kazanmaya yetti. Zamanla, Blue Dante ve Harvey’nin içtenliğini hissetti ve kendini onların güvende olduğu bir ortamda buldu. Kardeşler, Blue’ya sevgi ve koruma sağlayarak onun yaralarını iyileştirmeye çalıştılar. Onu kendi aralarında bir aile üyesi gibi kabul ettiler ve ona umut verdiler. Zaman geçtikçe, Dante, Harvey ve Blue birbirlerine güçlü bir bağla bağlanıp hayatta kalmak için birlikte çalışmayı öğrendiler. Dante, onlara hayatta kalmak için gerekli becerileri ve stratejileri öğretirken, kardeşler de Blue’a sıcak bir yuva ve sevgi dolu bir ortam sağladılar. Blue, yavaşça çevresindeki dünyaya uyum sağlayıp kendini daha güvende hissetmeye başladı.Bu zorlu zamanlarda, Dante, Harvey ve Blue birbirlerinin moral kaynağı oldular. Beraber yaşadıkları zorluklar, onları güçlendirdi ve dayanıklılıklarını artırdı. Birbirlerine destek oldukları ve birlikte çalıştıkları için, zor anlarında bile bir arada olabildiler.

Aradan geçen 11 yıl, bu üçlünün bağını daha da güçlendirdi. Her biri kendi yeteneklerini geliştirdi ve bu yeni dünyada hayatta kalabilmek için birbirlerine güvenerek ilerlediler. Dante, artık güçlü ve cesur bir lider haline gelmişti. Harvey, teknik ve zeka yönüyle önemli bir rol oynuyordu. Blue ise, cesur ve kararlı bir şekilde dünyayı keşfediyor ve kendini geliştiriyordu.

Bir zamanlar umutsuzluğun hüküm sürdüğü bu dünyada, Dante, Harvey ve Blue umudu yeniden inşa ettiler. Birbirlerine verdikleri destek, hayatta kalma mücadelesini daha anlamlı kılıyordu. Artık onlar, dünyayı dolaşıp hayatta kalan insanlara yardım etmek ve daha iyi bir gelecek için mücadele etmek için harekete geçmişlerdi. Her geçen gün birlikte büyüyen bu üçlü, enfekte istilası altındaki dünyada hayatta kalmayı ve insanlığın yeniden doğuşuna katkıda bulunmayı sürdürdü. Blue, Dante ve Harvey’nin rehberliğinde cesaretle ilerledi ve her biri diğerine değerli bir aile üyesi olarak baktı. Aralarında bir bağ vardı, sıradan bir aile bağı değil, birbirlerine bağlılıkla dolu bir direniş ve umut zinciri. Böylece, zorlu hayat mücadelelerinde birbirlerine tutunarak, Dante, Harvey ve Blue, hayatta kalmak için birlikte güçlü bir ekip oldular ve dünyayı geri kazanma umudunu hiç kaybetmediler.

Topluluğun Üyeleri ( Forum Hesaplarını Etiketleyiniz , maks 15 ) : @Niloya @Marnique @Tixy @hamsy @erdenizoral @Reflew @toxxxin @ropexpo @Francesca @Ghost99

1 Beğeni

Max. 10 kişi etiketlenebildiği için geriye kalan kişileri ek olarak ekledim.
@Takoota @waidmanns

Topluluğunuz onaylanmıştır

Topluluktan @toxxxin @Reflew @Takoota @waidmanns ayrıldı.
Topluluğa katılanlar @soloprime38 @Begarnir @borancer katıldı.

Topluluğa katılanlar @Hugo , @Beyza , @toxxxin, @cilek

Topluluktan Atılanlar ; @soloprime38 @Begarnir ( Karakter Ölümü gerçekleştirildi. )

@Takoota @Viski.61 @urganci @baddie Kemik kadroya katıldı.