Kıtlık döneminin bitmesi

Kış ve kıtlık döneminin bitmesi ile yiyecek ve su çıkma oranı biraz da olsa artabilir.Böylece insanlar diğer kış dönemine erzak toplama rollerine girebilirler.

%20 oranında arttırılmıştır erzak lootları

1 Beğeni