Looting Upgrade 1.2.0

  • Looting icon değiştirildi
  • Loot için sağ tık ve sol tık döngüsü kaldırıldı, sol tık yapmak yeterli
  • Her eşya’nın açıklaması eklendi, envanterde açıklamalarını görebilirsiniz.
  • Basit şeylerin loot oranı %50 arttırıldı
  • 0 eşya çıkması durumu düzeltildi
  • Dikkat dağıtıcı lootlara eklendi
1 Beğeni

Tamamen düzeltildiğini sanmıyorum büyük ihtimalle farkındasınızdır ama düzeltme yerine 0lanma olayı daha fazla arttı göz önünde bulundurursanız bu olayı çok tatlı olur

Teşekkürler

1 Beğeni