Sıfır Noktası - Vahiy

Son Kurtuluş

Amerikan hükümeti tarafından gerçekleştirilen büyük patlama, 2036 yılında Valentine City şehrini etkisi altına almıştır. Bu patlama sonucunda “New Agent Orange” adı verilen kimyasal madde yüksek miktarda atmosfere yayılmış ve aynı operasyon 38 şehre daha düzenlenmiştir.

Tüm bu sebeplerden dolayı hayatta kalan insanlar ya şehirden uzakta bir yerlerde ya da yer altında yaşamaya başlamışlardır. Hükümet tarafından enfekte olan insanlara karşı kullanılması planlanan “Agent Orange” gazı ise bu konuda yetersiz kalmış ve enfekte olan popülasyonun %6.8’i bu saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Saldırıdan 2 yıl sonra, atmosfer ve çevre kendini yeni yeni yenilemeye başlamışsa da, hala tehlikeli miktarda zehirleyici gazlar içermektedir. Bunun sebebi, bu kimyasal maddenin toprağa ve nesnelere işlemiş olmasıdır. Bu nedenle, her yağmur yağdığında veya mevsim değişiklikleri gerçekleştiğinde, kimyasal atıklar atmosferden yeniden yer yüzüne doğru geri dönmektedir.

Yıl 2038

Tam iki yıl sonra kullanılan kimyasal’ın etkileri yeni yeni geçmektedir, biyolojik bölgelerde varlığını hala göstermektedir, yeşillik ve turuncumsu topraksal alanlar bu zehirli kimyasalın biriktiği ana yerlerdir, bu kimyasalı soluduğunuzda dahi yıllar geçmesine rağmen sizi 10 dakika içerisinde öldürüebilir, rengi turuncuya dönmüş yeşillik alanlardan uzak durulmalı.

Gerçeğe inanış ve Vahiy

Hükümetin düzenlendiği paleto saldırısından sonra bir çok insan kendi inanışlarına göre insan toplulukları kurdu ve birbirleri arasında savaştılar, saldırıdan önce paleto içerisinde bulunan bir yargıç grubu John.W Brigid'in sahte inanış ve tavırlarından dolayı topluluktan ayrılarak kendi bölgelerini kurdu, 4 Büyük ilke ile yönetilecek bu topluluk eski devlet sistemini andıran bir anlayış ile ilerliyordu, yanında ise gerçek tanrı inanışını da beraberine getiriyordu, bu topluluk içerisinde insanların sağlıklı bir şekilde yaşaybilmesi için lejyonlar kuruldu.

Kıtlık çok büyük ölçeklerde

Yıllar ilerledikçe bulunabilecek konserve ve taze yemeklerin imkansızlığı gittikçe artıyor, artık çok nadir taze yiyecek bulunabiliyor, para ve takas birimi olarak silah ve barutların önceliğine yiyecekler geçmiş durumda, 2038 yılında yapılan saldırı yüzünden tarımcılık ve hayvancılık imkansız hale geldi, ada amerika dışındaki tüm topraklar verimini yitirdi, artık insanlar yer altında veya üstünde kalmış olan yiyecek artıklarını bularak hayatta kalmaya çalışıyor.

Ada Amerika

Spectres

Ada amerika iç ve dış istihbarat birimidir, gruplaşmalar ve oluşumlaşmalar hakkında bilgi toplarlar, bilgileri diğer lejyonlar ile paylaşmakla görevlidir.

Vultures

Keşif birliği olan akbabalar ada amerika devletinin hayatta kalabilmesini sağlayan en önemli lejyondur, görevleri duvar dışı bölgedir, akbabalar malzeme bulmak ve önlerine çıkan tüm tehditleri yok etmekle yükümlülerdir, yiyecek, erzak ve benzeri eşyaları dışarıdan güvenli bir şekilde getiren lejyondur.

Protectors

Ada amerika iç güvenliğini ve asayişi sağlayan, halk ile ilişkiler konusunda uzman kişilerden oluşan lejyon, tüm ada amerika iç güvenliğinden ve düzeninden koruyucu lejyonu sorumludur.

Judges

En fazla 4 kişinin olabildiği lejyonları yöneten kişilerdir, yargı mekanizması bu kişiler üzerinden işlemektedir, cezalı ve suçlu kişiler yargıçların önüne çıkarılır, hiç bir lejyon bir insanı yargıçlardan habersiz bir şekilde cezalandıramaz.

6 Beğeni