Topluluk Sistemi & Kurallar

Topluluklar Nedir ?

Apokaliptik evren içerisinde birlikte hayatta kalmaya çalışan insanların bir bütün olarak görüş ve idea’yı
temsil ettiği metafor.

Topluluk Ortak Kuralları ?

 • Kendilerine ait bir bölgeleri ve güvenli alanları vardır.

 • Her topluluğun bütün sivillerin bağlanabileceği sabit bir yardım telsiz hattı olması gerekmektedir. (yardım telsizinden kişileri kurtarmaya değil soymaya gidilmesi uzaklaştırma cezası aldıracaktır.)

 • Topluluklar kendileri için bir sembol ve dışarda kalmış insanlara bölgelerini duyurmak için radyo frekans kaydı hazırlamalıdırlar. Yardım telsiz numarası sembolün bir köşesinde mutlaka bulunmalıdır.

 • Topluluğun lider yetkilerini kullanabilen 3 kişi olmalıdır. Bu liderlerden kimin ya da kimlerin sözünün geçtiği topluluğun seçimine kalmıştır.

 • Bir topluluğun bölgesine girdiğiniz andan itibaren kişiler yaptığınız aksiyonlardan dolayı sizi öldürebilirler (CK)

 • Kendi içlerinde hiyerarşik düzeni oluşturmak zorundadırlar. (Bölgenin güvenliği ile kimler ilgilenmekte, bir olayı yargılayıp karar veren kişi yahut kişiler (jüri) kimler gibi konulara karar vermiş olmalıdırlar.)

 • Toplulukların açılmasını sağlayan ilk 15 kişi kemik ve lider kadrosundadır.

 • Kemik kadro üyeleri, topluluk seviyesi ilerlediğinde açılacak alanların liderleri olarak görev yaparlar.

 • Kemik kadrodaki oyuncular başka sunucularda yetkili olamaz ve PD vb aktiflik gerektiren rollerde bulunamazlar. Tespiti halinde kişi sayısına göre topluluk kapatılacaktır.

 • Topluluklar, kendileri ile aynı seviyede olan topluluklara baskın gerçekleştirebilirler.

 • Topluluk hikayelerine uygun olmayan davranışlar sonucunda topluluk tamamen kapatılabilir. Uygun olmayan davranışı sergileyen kişi ve kişileri ekipten topluluğun kendisinin çıkarmamaları halinde yetkililer topluluğu kapatma hakkını elinde tutmaktadır. (kişi sayısının altına düşülecek korkusunu kimsenin taşımasına gerek yoktur, anlayış gösterilecektir.)

 • Topluluklar arası köstebek (laf taşıma ve avantaj haline getirme) rollerinde yasak kalkmıştır. Ancak köstebeklik yapan kişi tespit edilmesi halinde ölmeyi göze almış olacaktır. (ispiyonladığınız kişi/kişiler sizi öldürme hakkına sahip olacaktır)

 • Bölgenizin etrafındaki alanda genişleme yahut bunker şeklinde bir yer altı bölgesi Topluluk 2.0 olanlar için mümkündür.

 • Topluluklar seviye gözetmeksizin birbirleri ile ticaret ilişkisine girebilirler. Bu ticaret haricindeki konularda beraber hareket etmeleri söz konusu değildir.

 • Topluluklar birbirleriyle ortak bir şekilde operasyon, saldırı düzenleyemezler. Saldırı ya da savunma için birleşemezler.

 • Birlikte herhangi bir topluluk yerleşkesinde etkinlik, toplantı vb şekilde bir araya gelebilir bu ortamlarda kesinlikle illegal ve agresif (yaralama, soyma vb) rol sergileyemezler. Etkinlik çıkışı girişi pusu rolü de yasaktır.

 • Yaralı olarak bulduğunuz başka topluluktan bir insanı rehin alamazsınız, rehin alıp konuşturma rolleri iki tarafta rol yapabilecek ve karşılık verebilecek durumlarda başlatılabilir.

 • Sığınmacılarınızın güvenliğinden sadece sizin topraklarınızda sorumlusunuz, dışarıda başlarına gelen olayları topluluğunuzun konusu haline getiremezsiniz.

 • Sığınmacılar ile birlikte eşya toplamaya/saldırıya vs. geçemezsiniz. Sığınmacılar o topluluk içerisinde yaşayan insanlardan ibarettir. Hiç bir topluluk olayına karışamazlar. Sığınmacılar topluluk görevlileri ile saldırıya veya loot toplamaya gidemez.

Topluluklar İçin Tercihli Yapılanmalar

Topluluk sınırlarınız içinde bulunması gerekebilecek yerler aşağıda ki şekildedir.
 • Topluluk için NPC doktor
 • Tattoo Dükkanı
 • Zoe
 • Ticaret Merkezi

Topluluk 1.0

Ilk yaratılış, kuruluş zamanlarıdır, bir topluluk maksimum ve minmum 10 - 16 kişi olarak kurulabilir, kurulduktan sonra topluluk 1.0 olarak sınıflandırılır, özellikleri ve yaptıkları şunlardır;
 • Kendi ihtiyaçlarını giderebilmeli ve gelen sığınmacılara da sığınacak alan verebilmelidir.
 • Fikir ve görüşleri doğrultusunda insanlara kendisini tanıtmalıdır.
 • Ekip içindeki görev dağılımını sağlamalı, hiyerarşik düzen kurulmalıdır. (Medikal yardım timi, güvenlik timi, Adalet Birimi, Koşucu ekibi)
 • Güvenlik ve medikal birimlerini topluluk ticketı üzerinden yetkililere bildirerek gerekli permi istemelidirler.
 • Güvenlik ve medikal olarak seçilen kişilere susturucu ve flashlight takılı silahı temin etmelidirler.
 • Bu aşamada kalıcı üye alamamaktadır.
 • Gerekliliklerini yerine getirdiği maksimum 2 tercihli yapılanmayı kurabilir.
 • Toplulukların açılmasını sağlayan ilk 15 kişi kemik ve lider kadrosundadır.
 • Kemik kadro üyeleri, topluluk seviyesi ilerlediğinde açılacak alanların liderleri olarak görev yaparlar.
 • Kemik kadrodaki oyuncular başka sunucularda yetkili olamaz ve PD vb aktiflik gerektiren rollerde bulunamazlar. Tespiti halinde kişi sayısına göre topluluk kapatılacaktır.

Topluluk 2.0

Yeni bir devlet, kendi kuralların, kendi dinin, kendi toprağın, artık topluluğunu büyütme ve fikirlerini yayma vakti, 25 kişiye kadar çıkabilirler özellikleri ve yaptıkları şunlardır;
 • Ortalama olarak 15 sığınmacısı olmalıdır.
 • Başka bir toplulukla en az bir anlaşması olmalıdır.
 • 25 kişi olduktan sonra geçici sığınmacılardan alım yapmaya devam ederler.
 • Gerekliliklerini yerine getirdiği tüm tercihli yapılanmaları kurabilirler.
 • Kişi sayısı tamamlandıktan sonra bölgeleri içindeki güvenlikten sorumlu kurumsal birliği kurmalıdırlar. (1.0’da kemik kadroda seçilen kişilerin liderliğinde ekipler kurulmalıdır.)
 • Güvenlik ve medikal(yardım timi) birimleri minimum 5 kişi olmalıdır. Üyelerinin minimum 3 kişisinde susturuculu ve flashlight takılı silahı sağlanmalıdır.
 • Malzeme toplama konusunda belli bir düzeni oluşmalıdır. (güvenlik biriminin mermisi, yardım timi için gerekli medkitinin sirkülasyonu olmalıdır.)
 • Topluluk bölgeleri içinde sığınmacılarca ve topluluk üyelerince işlenen suçlara karşılık ayrı ayrı kişilerin ne ceza çekeceğine karar vermeli ve kendi yargı ağını oluşturmalıdır. (Hapishane kısmı mapleri üzerinde ayarlanmalıdır.) (kurdukları ceza sistemi yazılı olarak yetkililere bildirilmelidir)
 • Bölgelerini hapishane, güvenlik biriminin odası vb kısımlar için büyütme hakkında sahiptir. (Bunker olarak yer altı alanı da oluşturulabilir.) (Kullanılan mapte ki değişiklik güncellenmelidir.)
 • Maplerinde karakol, revir vb yerlerin oluşturulması gerekmektedir.

Topluluk 3.0

Ele geçirme ve zafer, topluluk 3.0'a ulaşıldığında topluluğun amacı tüm fikir ve görüşlerini diğer topluluklardaki insanlara empoze etmektir, kendi toprak bütünlüğünü elinden geldiğince genişletmektir. 45 kişiye kadar çıkabilirler.
 • Ortalama olarak 30 sığınmacısı olmalıdır.
 • 45 kişi olduktan sonra geçici sığınmacılardan alım yapmaya devam ederler.
 • Diğer toplulukların liderleri ile en az 3 anlaşma yapmalıdır.
 • Bünyesinde Yargıç(Hakim) olarak seçtiği maksimum 2 kişi ve 5 kişilik bir jürisi bulunmalıdır. (yargıç olan kişiler karakter hikayelerini bozmak zorunda değiller, adil olduğuna inanılan kişilerse kendi üslupları ile adil olan kararı açıklama hakkına sahiptirler)
 • Güvenlik birimleri artık kurumsal bir isme sahip olmalıdır. Minimum kişi sayısı da 12 kişidir.
 • Bölgeleri haricinde yerlere claim atabilme gücüne sahiptir. (Claim kuralları ilerleyen sürede paylaşılacaktır.)
6 Beğeni